تاريخ : جمعه دهم آذر 1391

1- مشاهده ی اثر غلظت بر روی ولتاژپیل گالوانی

دانلود

2- اندازه گیری تابت های ترمو دینامیکی

دانلود

دانلود نمودار


3- محاسبه ثابت تعادل


4-آزمایش پتانسیومتری و آزمایش پتانسیل سنجی با الکترود

دانلود

دانلود نموداربرچسب‌ها: شیمی تجزیه, غلظت, گزارشکار

ارسال توسط علی صالحی
 
تاريخ : سه شنبه دهم خرداد 1390

۱- تیتراسیون اسید وباز

دانلود

۲- تیتراسیون های رسوبی (موهر)

دانلود

۳- تیتراسیون های اکسایش وکاهش

دانلود

۴- اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم وسختی آب

دانلود

PH -۵ متری

دانلود

۶- هدایت سنجی

دانلود

۷- پتانسیومتری

دانلود

۸- استاندارد کردن پرمنگتان واندازه گیری آب اکسیژنه (منگانومتری)

دانلود

۹- پایدار کردن حالت اکسیداسیون در ترکیبات (تهیه کلرو مس یک ظرفیتی)

دانلود

۱۰- اندازه گیری یون کلرید در آب

دانلود

۱۱- تیتراسیون اکسایش کاهش ( یدومتری )

دانلود

۱۲- گراویمتری

دانلود


برچسب‌ها: شیمی تجزیه, گزارشکار

ارسال توسط علی صالحی

اسلایدر